Tirsdagsregatta

Tirsdagsregattaen arrangeres for joller. Det seiles baneseiling hver gang.

Tirsdagsregattinformasjon Joller

Første  regatta for joller er  tirsdag 24.april 2018

Seilingsbestemmesler tirsdagsregatta for joller

 

RESULTATER: