Tirsdagsregatta

Tirsdagsregattaen arrangeres for joller. Det seiles baneseiling hver gang.

Tirsdagsregattinformasjon Joller

Første  regatta for joller er  tirsdag 25.april 2017

Seilingsbestemmesler tirsdagsregatta for joller

 

RESULTATER: tirsdagsregatta-joller-2016 pr.13.09.2016