NC 3 Moss 2018

Flott innsats av jolleseilerne under NC 3 i Moss

Helgen 26. – 27 juni ble vårens siste Norges Cup arrangert i Moss. Forholdene var veldig varierende og til tider var det vanskelig for arrangørene å legge baner. Tønsberg hadde deltakere i både optimist, laser og 29er.

I Optimist A fikk seilerne våre følgende plasseringer:

Nr 10 – Mathilde B Robertstad

NR 11 – Sivert Foyn-Andersen

Nr 17 – Marie Butler Wang

Nr 22 – Marie Jacobsen Lepperød

Nr 43 – Felix Toll-Kjær

Nr 71 – Amund Bråten

 

I Optimist B var det også hederlig innsats:

Nr 2 – Caroline Karlsen

Nr 4 – Noah Rønning

Nr 9 – Isabella Petterson

I B-rekrutt var Ferdinand Toll-Kjær og Peter Andresen med.

I Laser 4.7 stilte to deltakere:

Nr 10 – Ida-Linn Vittersø

Nr 22 – Jacob Andresen

 

I Laser radial komm Mangnus Behrens på 21. plass og i 29er endte Emil A dagsberg og Jørgen Smith-Meyer på 6. plass.

I optimist var dette siste NC før uttagning til mesterskap. Hele tre Tønsbergseilere skal til EM i Scheveningen Nederland, Mathilde B Robertstad, Sivert Foyn-Andersen og Marie Jacobsen Lepperød. I tillegg reiser Marie Butler Wang og Ida-Linn Vittersø til JNoM i Båstad i Sverige.

Vi gratulerer seilerne våre med flott innsats!