Miljøbevisst båtpuss

Alle båthavner langs kysten får nå krav om å rydde opp på miljøfronten.

Også TS arbeider for tiden med flere tiltak for å få kontroll med utslipp av miljøgifter.Særlig viktig vil det være

–    å samle opp alt bunnstoff som skrapes av båtene
–    å levere avskrapt bunnstoff + andre rester av bunnstoff og kjemikalier til godkjent miljøstasjon

Derfor:

Legg presenning under båten for å samle opp hvis du skal fjerne gammelt bunnstoff
Husk å levere avskrapt bunnstoff, rester av bunnstoff og andre kjemikalier til godkjent miljøstasjon

Ikke kast spesialavfallet i containeren !!

Slik gjør vi:

Farlig avfall fra husholdning kan leveres på gjenvinningsstasjon ved farlig avfalls container/rom på Lofterød eller Rygg(Taranrød 93, 3171 SEM), eller andre gjenvinningsstasjoner i Vestfold.

Alternativt kan farlig avfall leveres på ubetjent miljøstasjoner.  I Tønsberg har vi miljøstasjon ved Shell- 7 eleven, Storgata 2a. Eller på Nøtterøy kan du levere på Kiwi Hjemseng, Hjemsengvn 107, Duken eller Statoil Service Vestskogen.

Der kan du henvende deg til butikk betjent og låne nøkkel for miljøstasjon. Farlig avfall kasseres der og deretter låser du miljøstasjon og nøkkelen leveres tilbake.

vh.

Havnekomiteen

 

Oppdatert arbeidsplan – havnekomm.

Møte havnekomiteen 26.10.2013

Havnekomm. 3.11.2012, referat

Havnekomm. 12.9.12, referat

Movedkomm. mai 2012, referat

Møtereferat februar

Møtereferat november