Medlemsmøte 10. januar 2018

Klubbhuset kl.1800

Lagbygging/ånd om bord, på tur og regatta

Andreas Wettre har skrevet flere artikler i Seilmagasinet om utvikling av team ombord i seilbåt. Som skipper ombord i Bilbo har han erfaring i å bygge team og har lykkes med å utvikle et stabilt team som har seilt sammen i mange regattaer og på en del turer.

Andreas Wettre er spesialist på å utvikle ledergrupper og gjør dette som konsulent i Giramar Consulting – han har tatt med seg mye av det han har lært og utviklet i dette området, også koblet til forskning, og anvendt det inn i seilingen som en arena. Noe av dette handler om å etablere et mestringsklima ombord, som kan være like relevant for tur som for regattaseileren. Andreas er opptatt av å gjøre kvelden til å bli mest mulig relevant for alle deltakerne, noe som betyr at det blir en miks av foredrag og diskusjon.