Kurs for bøyebåt mannskap

Kurs arrangeres 10. mars. av Eilert Kamfjord.

Klubbens medlemmer og jolleforeldre er hjertelig velkommen.

Nærmere info. her:  bøyebåtkurs-100315