Komiteene

Seilforeningen er bygget opp med en struktur med aktive komiteer. Komiteene har forskjellige ansvarsområder og komiteeleder er også styremedlem. Dvs at hvert styremedlem i Tønsberg Seilforening er ansvarlig for sitt område og rapporterer til styret om forskjellig aktivitet.  

BYGG OG LANDKOMITEEN

Har ansvar for landområde, Fjærholmen. Dugnader og vedlikehold er hovedoppgaven til komiteen, bygg- og landkomiteen er også ansvar for utsettsramper og bryggene på østsiden.

Bygg og landkomiteen medlemmer:

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Arne Johansen 94 89 15 10 arne-j@online.no

Medlemer: Roar Fjeld, Sven Erik Feen,  Per Vegard Bergheim

Informasjonsskriv: VAKT FJÆRHOLMEN 2018 web

Vaktlistenfinner du her:  vakt 2018

LEIE AV KLUBBHUS

Vi leier ut klubbhuset til personer som er medlem av foreningen , bryllup, konfirmasjoner, jubileer mv..

Regler og priser for leie av klubbhus finner du her: REGLER leie klubbhus

BRUKSREGLEMENT FOR FJÆRHOLMEN

Tønsberg Seilforenings eiendom, Fjærholmen, er privat område, jfr. Friluftsloven § 1, og vi ber om at medlemmer/besøkende hjelper oss å holde området i hevd. Det er derfor fastsatt en del regler som gjelder for området:
Les mer…


HAVNEKOMITEEN

Havnekomiteen har ansvar for havnen på Fjærholmen. Det er vedlikehold av flytebrygger og tildelinger av båtplasser. Havnekomiteen arrangerer også felles båtopptak og -utsett.
Havnekomiteen medlemmer:

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Nils-Jørgen Danielsen 91 30 31 08 nils.jorgen.danielsen@ramboll.no

Medlemer: Arvid Fjeld, Harald Bråten, , Knut Heian, Helge Bergh, Jan Petter Rød, Martin Rygh, Morten Gulbrandsen, Pål Enersen,  Tron Ellefsen, Espen Furuhaug, Geir Martinsen, Harald Walle

Båtplass

Fellesutsett er fastsatt til lørdag 21. april 2018  fra kl. 07.30

De som ønsker vinterplass på Fjærholmen sender mail til tonsberg.sf@online.no , Det er begrenset antall plasser på land, så det er “førstemann til mølla” prinsippet som gjelder. Mail skal innholde: Båttype/antall fot. om du skal ha vinterstrøm eller ikke. Båt/krybbe skal merkes med navn og telefonnummer.

Les mer…

Miljøbevisst båtpuss

Alle båthavner langs kysten får nå krav om å rydde opp på miljøfronten.

Vi arbeider for tiden med flere tiltak for å få kontroll med utslipp av miljøgifter.Særlig viktig vil det være

  • å samle opp alt bunnstoff som skrapes av båtene
  • å levere avskrapt bunnstoff + andre rester av bunnstoff og kjemikalier til godkjent miljøstasjon
Les mer…

Dokumenter 0g referater

Oppdatert arbeidsplan – havnekomm. | Møte havnekomiteen 26.10.2013 | Havnekomm. 3.11.2012, referat | Havnekomm. 12.9.12, referat | Movedkomm. mai 2012, referat | Møtereferat februar | Møtereferat november HAVNEKOMITEEN-060214

Havnekomiteen møte230914

 


JOLLEKOMITEEN

Jollekomiteen har det totale ansvaret for alle aktiviteter med joller i Tønsberg Seilforening. TS har stor aktivitet og i løpet av en sesong arrangerer vi alt fra små lokale regattaer til norges største jollesamling, Pinseleiren, med opp til 400 deltakere. Lederen i jollekomiteen sitter i styret, jollekomiteens leder tar ut sitt mannskap som sitter i jollekomiteen. Hvert medlem har ansvar som klassekaptein for hver klasse/gruppe. I tillegg er Hovedtrener med i komiteen.

Jollekomiteen medlemmer:

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Henning Andresen  92 44 79 67 henning.andresen@kystverket.no

Medlemmer: Alexander Andersen, Nicolaus Wedel Jarlsberg, Christian Ekeberg, Børge Bjørndahl, Hilde Stenbak, Yvonne Robertstad

Tønsberg Seilforening har en støtteordning for seilere som deltar aktivt nasjonalt og internasjonalt. Les mer om støtteordningene ved å klikke på  deltakerstøtte her:deltakerstøtte-2017   søknadskjema her:deltaker-soknadskjema


KLUBBKOMITEEN

Klubbkomiteen har ansvar for kjøkken og kioskdrift i forbindelse med arrangementer. Klubbkomiteen lager mat for videresalg eller bespisning for funksjonærer under arrangementer. For at kiosk og kjøkken skal fungere optimalt er komiteen avhengig av dugnadsinnsats fra medlemmene.

Klubbkomiteen medlemmer:

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Anne Katrine Aas  91 86 90 36 annekatrineaas@hotmail.com