Høyredreid vind

Hei til dere som var på kurs igår om start og veivalg .

Takk for en hyggelig kveld med god stemning og stort engasjement .

 

Underveis snakket vi om vind som passerer fra land ut over sjøen. Jeg kom i skade for å si at vind blir høyredreid på grunn av friksjon mot underlaget. Som det helt korrekt ble bemerket fra salen blir vinden på den nordlige halvkule dreid mot venstre jo mer friksjon det er mot underlaget. Vind over land blir mer venstredreid enn vind over vann, fordi friksjonen er større over land.

 

TEORI:  Vind langs en kyst :
Når vinden blåser langs en kyst og land er til venstre , sett i vindens retning vil altså vinden på land bli dreid mer mot venstre enn den over vann og følgelig bli vridd innover i landet. Det gir svakere vind langs land.  På motsatt kyst der vinden blåser med land til høyre vil vinden over land bli dreid mot venstre og bli presset ut over sjøen og gi en vindforsterkning et stykke ut fra land. Det er omdiskutert om dette er effekter vi faktisk klarer å merke i praksis, og hvor langt ute det skjer. I enkelte bøker angis det avstander fra 500 meter til opptil et par kilometer !
Forskjell i temperatur mellom sjø, land og luft spiller også inn.   Mange hevder at det er en slik vindforsterkning på sønnavind langs Nesoddlandet og Jeløy , og det er noe av årsaken til at det kan lønne seg å krysse ut der .  En opplever også ofte løft på babord halser i en viss avstand fra land.

At vinden blir venstredreid ved friksjon stemmer  også med den gode regelen om at når du står og ser mot vinden er det skyene som er ca 30 grader mot høyre for vindøyet som er de skyene som vil passere over deg . Ikke de du har rett foran deg .  Høydevinden kommer mer fra høyre.  Av og til slår den ned og gir vindkast som kommer mer fra høyre.

Saken vi i utgangspunktet diskuterte var hva som er årsaken til at en på sønnavind i Nøtterøyskjærgården ofte får vind mer fra høyre når en nærmer seg land, og løft på styrbord halser.
Fenomenet er vi enige om , men årsaken er vi dermed fortsatt usikre på .   Jeg ser da bort ifra høyredreining på grunn av solgangseffekt, da det er permanent dreining. Den vi snakker om her opptrer ved land og når du seiler vekk fra land så mister du løftet.  Noen steder er det landformasjoner som endrer retningen.  Andre ganger kan det  kanskje være høydevind som slår ned ?

Vi har kanskje et sted på facebook eller liknenede der vi kan diskutere saken videre, og alle som er interessert kan følge med ?

 

Ellers kan jeg treffes på mail :  jan-kr-v@frisurf.no

Vh
Jan-Kristian