Gavemidler fra Sparebank1 BV

Vi er tildelt kr. 40.000,- i gavemidler fra Sparebank 1 BV.

Pengen skal gå til anskaffelse av en flerbrukshenger.

Hengeren er innkjøpt og stativet er under konstruksjon/produksjon. Hengeren vil være klar til sesongstart 2018

rgb_SB1_BV_verti_pos_blue