Fellesopptak 2018

er lørdag 29. september. Oppstart kl.07.30

Alle hjelper alle !!

Opptaksplan: Opptaksplan 29 september 2018 (version 1) xlsb

Opplagsplan/kart:  Opplagsplan -kart