Fellesopptak 30. oktober 2016

Fellesopptaket av store båter lørdag 15. oktober, ble bare delvis gjennomført.

P.g.a ekstrem lav vannstand var det ikke mulig å få tatt opp de største båtene. Vi forsøker igjen søndag 30. oktober

start kl. 07.30

Opptaksplan: opptak-15-og-30102016

Ingen parkering inne på området denne dagen (gjelder også øst-siden)

Alle joller som ikke skal seile i høst/vinter må tas med hjem.