Dugnad torsdag 26.april

Årets dugnad blir torsdag 26. april  kl. 18.00

Kjøkkenet skal vaskes og  området ryddes !

Ta på arbeidstøy og ta med river/havesakser mv.

Vel møtt !