Dommer II og Arrangør II kurs

Påmeldingen til dommer/arrangørkursene 3.-4. mars er åpnet.
Av hensyn til planlegging og tilrettelegging ønsker vi påmelding så
snart som mulig. Siste frist er 24/2.

Påmelding skjer via “Min idrett”.
Vi har erfart at det kan være litt utfordrende å melde seg på, hvis noen
har problemer kan de kontakte meg for veiledning.

Link til kursene finnes her:
https://sites.google.com/site/vestfoldseil/Alle-nyheter/kursarrangoeriiogdommerii-1