regatta


Arrangør II og dommer II, kurs

Det inviteres til kurs 14.-15 mars Arrangør ll,  kursleder Anne Kaalstad Dommer ll, kursleder Thomas Kresse Påmeldingsfrist 5. mars. Nærmere info og påmelding: arrangor_dommer_II_2015

Read More