Bruksreglement for Fjærholmen

Tønsberg Seilforenings eiendom, Fjærholmen, er privat område, jfr. Friluftsloven § 1, og vi ber om at medlemmer/besøkende hjelper oss å holde området i hevd. Det er derfor fastsatt en del regler som gjelder for området:

1. Parkering er bare tillatt for medlemmer og gjestende seilere og skal skje på parkeringsplassen. Det er ikke tillatt å kjøre/parkere på innsiden av bommen som er satt opp ved jolleplattingen. Avlessing kan dog skje, men kjøretøy og tilhenger må fjernes straks. Særlige bestemmelser blir, om nødvendig, gitt for regattaer og andre arrangement.

2. Gjestende båter skal fortøye på anvist plass og må følge disse bestemmelser og bestemmelsene i havnereglementet.

3. Søppel skal plasseres i container bak «Klubbhuset». Hold orden, bruk søppelbeholderne til papir og annet avfall.

4. Det er ikke adgang til å gjøre opp ild utenom oppsatte griller. Grillen på «mellombryggen» skal benyttes hvis ikke annen tillatelse foreligger.

5. Enhver som har hund på området skal påse at den ikke er til sjenanse for besøkende. Husk plastposen.
6. Slepejoller/seiljoller, seilbrett og annet utstyr tillates ikke plassert på flytebryggene.

7. Ved bruk av joller og brett fra området forlanges godkjent flytevest.

8. Fisking, bading og soling må ikke være til sjenanse for seilsporten og adkomst til bryggene.

9. Sykling på områder er forbudt.

10. Det skal være nattero mellom kl 23,00 – 07,00.

11. Enhver som viser usømmelig atferd eller forstyrrer ro og orden kan bortvises.

5 VIKTIGE HUSKEREGLER FOR MEDLEMMER

1. Alle seilerene må selv sørge for egne ansvar og ulykkesforsikring ved regatta og treningseilaser.
2. Langtidsparkering av biler skal ikke gjøres ved klubbhuset, men øverst på parkeringsplassen.
3. Bil skal bare kjøres forbi nedre bom for av- og pålessing. All parkering er forbudt.
4. Opplags krybber/ stativer etc skal ikke lagres på foreningens område etter sjøsetting.
5. Husk tildelt vakt.