Årsmøte 15. februar 2018

Årsmøte

avholdes på Fjærholmen torsdag 15. februar 2018 kl. 18.30.

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 1. februar.

Styret

adr. Boks 73,  3106 Nøtterøy

e-mail: tonsberg.sf@online.no