Arrangør II og dommer II, kurs

Det inviteres til kurs 14.-15 mars

  • Arrangør ll,  kursleder Anne Kaalstad
  • Dommer ll, kursleder Thomas Kresse

Påmeldingsfrist 5. mars. Nærmere info og påmelding: arrangor_dommer_II_2015