2 results for month: 09/2018


Premieutdeling tirsdag- og onsdagsregatter

Avholdes onsdag 10. oktober i klubbhuset kl. 18.00 for store og små. Enkel bevertning !

Fellesopptak 2018

er lørdag 29. september. Oppstart kl.07.30 Alle hjelper alle !! Opptaksplan: Opptaksplan 29 september 2018 (version 1) xlsb Opplagsplan/kart:  Opplagsplan -kart