5 results for month: 02/2018


Hilde Syrrist gjenvalgt

Årsmøtet ble avholdt torsdag 15. februar. Hilde Syrrist ble enstemmig gjenvalgt som leder for 2018. Eirik Brekke ble valgt til ny nestleder. Som nye styremedlemer ble også valgt Line Butler Wang og Nils-Jørgen Danielsen. Gjenvalgt ble  Arne Johansen og Anne Katrine Aas som styremedlemmer og som varamedlemmer ble gjenvalgt Hilde Rygh og Eli Katrine Wilhelmsen. Henning Andresen, Eilert Kamfjord og Halvor Schøyen var ikke på valg.     Ove Bartho ble tildelt TS Hederstegn. Sakspapirer: Tønsberg_Seilforening 2017 Protokoll fra årsmøtet: Protokoll fra Årsmøtet 150218

Seilkurs Optimist Nybegynner – enmannsjolle

Seilkurs for barn 8-12 år Tønsberg Seilforening starter opp nybegynnerkurs tirsdag 24.april kl 18.00. Det er ingen formelle krav til kompetanse, men du burde jo like sjøen og ha interesse for å begynne med seiling. Hva trenger jeg for å delta? For å kunne seile trengs seilklær og seilvest. Et godt alternativ som seilklær er våtdrakt. I tillegg trenger du en seiljolle, vi har god kontakt med markedet og en del båter ligger i prisleie 5-6.000 kr. Informasjon om hvordan vi kan være behjelpelig vil bli gitt på et foreldremøte første kvelden. Pris Seilkurset koster kr. 1.500 kr, dette inkluderer medlemskap i Tønsberg Seilforeni...

Årets seiler 2017

Helene Næss og Marie Rønningen ble årets seiler for 2017 i Tønsberg Seilforening. De har hatt mange gode internasjonale plasseringer og lå ved utgangen av 2017, som nr.4 på verdensrankingen for 49er FX

Medlemsmøte

Medlemsmøte avholdes onsdag 28. februar kl. 18.00 Tema: Kappseilingsreglene, gjennomgang ved Anne Kaalstad og Thomas Kresse

Dommer II og Arrangør II kurs

Påmeldingen til dommer/arrangørkursene 3.-4. mars er åpnet. Av hensyn til planlegging og tilrettelegging ønsker vi påmelding så snart som mulig. Siste frist er 24/2. Påmelding skjer via "Min idrett". Vi har erfart at det kan være litt utfordrende å melde seg på, hvis noen har problemer kan de kontakte meg for veiledning. Link til kursene finnes her: https://sites.google.com/site/vestfoldseil/Alle-nyheter/kursarrangoeriiogdommerii-1