3 results for month: 12/2017


Tobakksrullen 2017

Klubbavisen Tobakksrullen finner du her :Tobakksrullen2017-02 God jul og godt nytt år!  

Gavemidler fra Sparebank1 BV

Vi er tildelt kr. 40.000,- i gavemidler fra Sparebank 1 BV. Pengen skal gå til anskaffelse av en flerbrukshenger. Hengeren er innkjøpt og stativet er under konstruksjon/produksjon. Hengeren vil være klar til sesongstart 2018 rgb_SB1_BV_verti_pos_blue

Medlemsmøte 10. januar 2018

Klubbhuset kl.1800 Lagbygging/ånd om bord, på tur og regatta Andreas Wettre har skrevet flere artikler i Seilmagasinet om utvikling av team ombord i seilbåt. Som skipper ombord i Bilbo har han erfaring i å bygge team og har lykkes med å utvikle et stabilt team som har seilt sammen i mange regattaer og på en del turer. Andreas Wettre er spesialist på å utvikle ledergrupper og gjør dette som konsulent i Giramar Consulting - han har tatt med seg mye av det han har lært og utviklet i dette området, også koblet til forskning, og anvendt det inn i seilingen som en arena. Noe av dette handler om å etablere et mestringsklima ombord, som ...