2 results for month: 02/2017


Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt torsdag 16. februar 2017 37 stemmeberettigede tilstede. Det var lite spørsmål fra salen og årsberetning, regnskap og styrets forslag for 2017, ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Valgkomitéens innstiilin 2017 Et enstemmig styre hadde besluttet å tildel Bjørn Erikstad Æresmedlemskap for hans mangeårige innsats for TS og seilsporten for øvrig. Årets Seiler ble Bjørnar Erikstad, her sammen med gjenvalgt leder Hilde Syrrist.

Årsmøte 16.02.17

Innkalling: Årsmøte avholdes på Fjærholmen torsdag 16. februar 2017 kl. 18.30. Saksdokumenter : Årsberetning og regnskap : TS-2016 ÅRSMØTEADENDA 160217 Valgkomiteens innstilling:  Valgkomitéens innstiilin 2017