6 results for month: 02/2015


Høyredreid vind

Hei til dere som var på kurs igår om start og veivalg . Takk for en hyggelig kveld med god stemning og stort engasjement .   Underveis snakket vi om vind som passerer fra land ut over sjøen. Jeg kom i skade for å si at vind blir høyredreid på grunn av friksjon mot underlaget. Som det helt korrekt ble bemerket fra salen blir vinden på den nordlige halvkule dreid mot venstre jo mer friksjon det er mot underlaget. Vind over land blir mer venstredreid enn vind over vann, fordi friksjonen er større over land.   TEORI:  Vind langs en kyst : Når vinden blåser langs en kyst og land er til venstre , sett i vindens retning ...

Miami – World Cup 2015

Også dette året var det gode og fine forhold for seiling i Miami i januar. Jeg hadde allerede vært i Florida før jul og fått verdifull trening, så oppladningen til en worldcupregatta var bra. Fokuset under denne regattaen, som er et av hovedfokusene denne sesongen, var å få god regattatrening. Jeg skal trene i regattaene, og er mer interessert i enkeltdeler av seilasene enn resultatet i evalueringene. Derfor stilte jeg også til start i en førworldcupregatta og hadde nesten ingen rene treningsdager under denne turen. I begge regattaene vant jeg totalt, og det er jeg veldig godt fornøyd med. Men like viktig som å vinne regattaene ...

Kurs for bøyebåt mannskap

Kurs arrangeres 10. mars. av Eilert Kamfjord. Klubbens medlemmer og jolleforeldre er hjertelig velkommen. Nærmere info. her:  bøyebåtkurs-100315

Arrangør II og dommer II, kurs

Det inviteres til kurs 14.-15 mars Arrangør ll,  kursleder Anne Kaalstad Dommer ll, kursleder Thomas Kresse Påmeldingsfrist 5. mars. Nærmere info og påmelding: arrangor_dommer_II_2015

MEDLEMSKVELD I KLUBBHUSET

Den 4. februar ble det invitert til medlemskveld i Klubbhuset. Det var Sportskomitéen som arrangerte. Tanken bak en slik kveld var å skape et forum for idéer, og meninger om hva som skjer i vår forening. Altså en anledning for medlemmene til å komme med det de har på hjertet. Etter en oppvarming med gjennomgang av komitéene og seilbåtklassene kom diskusjonen i gang. Det var stort sett tre problemer som kom på agendaen denne kvelden. Mannskapsmangel. Man kan som kjent ikke seile uten mannskap. Hvordan lokke folk ut på Fjærholmen? Det beste er kanskje å gå på jakt etter mannskap selv, og rett og slett spørre noen? Noen foreslo ...

ÅRSMØTE i TØNSBERG SEILFORENING 12.02.15

Det var 64 medlemmer som møtte denne kvelden. Stemningen var god og det var få kommentarer. På sakslista stod de vanlige punktene og det var ingen bemerkninger. Møtet begynte med en gjennomgang av årsrapportene til komitéene, samt en gjennomgang av årsregnskapet med noter. Deretter kom revisors rapport. Så var det kaffepause. Deretter kom en presentasjon av Handlingsplanen og Budsjettet for 2015. Tilslutt kom Valgkomitéens innstiling til styret 2015 som ble vedtatt med applaus. Dessverre mangler det ett styremedlem som skal lede Klubbkomitéen. Styret regner med at dette styremedlemmet vil komme til i løpet av våren. PREM...