1 result for month: 04/2013


Nytt målesystem – Tur&Hav

Det har i år blitt et nytt målesystem for båter som seiler Tur&Hav. En av endringene er at Norlys har byttet navn til NorRating. Det er ikke veldig store endringer som har blitt gjort annet enn at man har andre tall. For tiden jobbes det med å kvalitetsikre alle nye måletall og det kommer stadig inn flere seilbåter med riktig måltall inn i databasen.  I korte trekk er statistikk og historikk fra målebrevet fjernet og en VPP måling fra ORC danner grunnlaget for det nye måltallet. En viktig ting for alle oss som seiler Tur&Hav i Tønsberg Seilforening er å få oppdatert sitt målebrev til de nye reglene. Som et tilbud til nye ...